SERVEIS COMPLEMENTARIS

Matinera, Menjador, Transport i Extraescolars

MENJADOR ESCOLAR 2021/22

A PARTIR DE DILLUNS 13 DE SETEMBRE DE 2021.

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SES CASES NOVES.

Tel. 971512211 / 971512116

Degut a la situació sanitària que estam vivint i per garantir una atenció als infants amb les mesures de seguretat vigents, els alumnes que facin ús d'aquest servei només tenen l'opció de quedar FIXOS (de dilluns a divendres).

La domiciliació el pagament es farà mitjançant el FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA lliurat per l’empresa que el gestiona.

 • FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ALUMNES FIXOS):

Les domiciliacions es passaran durant els 10 primers dies hàbils de cada mes.

En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies comptadors des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’alumne causarà baixa al servei de menjador.

Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució, passant al sistema de tiquets.


 • DEVOLUCIÓ PAGAMENT. FALTES JUSTIFICADES (només en cas de malaltia):

En cas de què l’alumne/a no faci ús del servei per malaltia (caldrà presentar el justificant mèdic) s’avisarà al centre per correu electrònic o per telèfon.

La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes, i si no és possible el mes següent.


 • PREUS DELS MENÚS:

............ ALUMNES FIXOS: preu menú 5,45 € (per domiciliació bancària). A partir de 3 dies setmanals ja que es considera que l'alumne és FIXO al menjador. Enviau el full d'inscripció al correu de centre o bé entregar a Direcció.

............. ALUMNES EVENTUALS (TIQUETS): preu menú individual: 5'95€. NOMÉS es venen talonaris de 5 TIQUETS, fent un ingrés de 29'75€ al nº de compte BANCA MARCH ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom de l'escola i el nom de l'infant. Heu d'entregar el reguard d'aquest ingrés a la persona encarregada: SANDRA, que se situarà a la porta de la cuina (mateixa entrada que s'utilitza per l'ESCOLETA MATINERA). Ella vos entregarà els tiquets. El dia que utilitzeu un tiquet heu de:

 • Dipositar el tiquet emplenat a la bústia blanca que trobareu a l'entrada de la barrera principal de PRIMÀRIA.

 • O entregar-lo directament a na SANDRA, que estarà ubicada al lloc esmentat abans. El seu horari serà de 8'30 a 9'10h, recordant que serà a la porta de la cuina (davant locals comercials).

El preu del menú mensual variarà en funció dels dies lectius que té cada mes.


 • MENÚS MENSUALS:

............. SETEMBRE 2021

............. OCTUBRE 2021


 • FULLS D'INSCRIPCIÓ:

............ FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (només alumnes fixos).

........... FULL DE NOTIFICACIÓ D'INTOLERÀNCIA O ALÈRGIA ALIMENTÀRIA.

TRANSPORT ESCOLAR - 2021/22

A PARTIR DE DILLUNS 13 DE SETEMBRE DE 2021.

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: OPERADORES DE MOVILIDAD BALEAR SL

EMPRESA ACOMPANYANTS: ADECCO

ATENCIÓ! CANVI EN LA RUTA DE TRANSPORT: clicau aquí.

ESCOLETA MATINERA - 2021/22

"ESCOLARSPORT"

 • A partir de divendres dia 10 de setembre de 2021.

 • Horari del servei: de 7'30 a 9h.

 • ENTRADA: barrera petita Av. Gabriel Maura (davant LOCALS COMERCIALS). Les famílies acompanyen fins a la porta de la cuina i NO accedeixen dins el recinte.

 • Preus de mensualitats / quinzenals / eventuals: CONSULTAU EL CARTELL INFORMATIU 21/22.

 • TOTS ELS ALUMNES (inclosos els d'Ed. Infantil) HAN DE DUR LA MASCARETA POSADA.

 • HEU DE DESCARREGAR EL FULL D'INSCRIPCIÓ 21/22 I EL PODEU ENTREGAR A LA MONITORA / COORDINADORA DE MATINERA (Carol) o BÉ ENVIAR-LO AL CORREU DEL CENTRE (ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

"ESCOLARSPORT"

A PARTIR DE DIVENDRES DIA 1 D'OCTUBRE DE 2021.

 • DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15'30 A 16'30 HORES.

 • DESCARREGAR FULL D'INSCRIPCIÓ.

 • TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU AL FULL D'INSCRIPCIÓ.

 • COORDINADORA D'EXTRAESCOLARS: CAROL (també de Matinera).

 • ELS FULLS D'INSCRIPCIÓ ES PODEN ENTREGAR A NA CAROL O BÉ A DIRECCIÓ (CATI). TAMBÉ EL PODEU ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC AL CORREU DEL CENTRE.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

"ALOHA MENTAL ARITHMETIC"

 • A PARTIR DE DIMARTS DIA 5 D'OCTUBRE DE 2021.

 • NOMÉS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA.

 • DIMARTS I DIJOUS DE 15'30 A 16'30h.