SERVEIS COMPLEMENTARIS

Matinera, Menjador, 

Transport i Extraescolars

CORREU: serveis@ceipsescasesnoves.com.es


INFORMACIÓ IMPORTANT - CURS 23/24


Cal tenir en compte el següent:

1.- MATINERA: emplenar el FULL D'INSCRIPCIÓ + ANNEX 2 (per aplicar el descompte) + FULL PROTECCIÓ DE DADES (serveix el mateix pels que s'apuntin a Extraescolars, ja que és la mateixa empresa).

L'entrada és fa per la barrera petita situada davant els locals comercials.

2.- MENJADOR: emplenar el FULL D'INSCRIPCIÓ i entregar a na Cati (directora).

3.- TRANSPORT ESCOLAR: emplenar el FULL D'INSCRIPCIÓ i entregar a na Cati (directora).

4.- EXTRAESCOLARS: descarregar FULL D'INSCRIPCIÓ i entregar a na Cati (directora) o a na Majka (coordinadora de Matinera i d'Extraescolars).


Si no teniu impressora podeu anar a na Cati (directora) per recollir la documentació que vos faci falta.


Per a qualsevol dubte o gestió recordau:

serveis@ceipsescasesnoves.com.es i SEMPRE amb el correu dels infants.


MENJADOR ESCOLAR 2023/24

COMENSALS, MENJADORS ESCOLARS, S.L. 

(servei càtering des del CEIP NOVA CABANA)


.................... SETEMBRE 2023

.................... OCTUBRE 2023

.................... NOVEMBRE 2023

.................... DESEMBRE 2023


NORMES DE FUNCIONAMENT ALUMNES FIXOS:

En cas de què l’alumne/a FIXO no faci ús del servei per qualsevol motiu, SEMPRE s'ha d'avisar abans de les 9'30h i s'han de seguir les següents passes: 

1.-  AVISAR AL TUTOR/A: per correu electrònic, agenda, personalment,...

2.- AVISAR AL CENTRE: abans de les 9'10h al correu: serveis@ceipsescasesnoves.com.es

Si un infant necessita un menú de DIETA un dia concret, cal que també ens ho notifiqueu al correu de serveis@ceipsescasesnoves.com.es 

Per a totes les qüestions econòmiques vos heu de posar en contacte SEMPRE amb COMENSALS, ja que l'escola NO gestiona cap pagament ni rebut.

PREUS DELS MENÚS

 ............ ALUMNES FIXOS - Preu menú 6€  (per domiciliació bancària).

A partir de 3 dies setmanals ja que es considera que l'alumne és FIXO. Enviau el full d'inscripció al correu serveis@ceipsescasesnoves.com.es  o bé entregar a Direcció (CATI).


............. ALUMNES EVENTUALS (TIQUETS) - Preu menú 6'60€. NO es venen tiquets individuals sinó que s'han de comprar blocs de 5 tiquets.

El dia que utilitzeu un tiquet heu de:

TRANSPORT ESCOLAR - 2023/24

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: OPERADORES DE MOVILIDAD BALEAR, S.L.

EMPRESA ACOMPANYANTS: Externa Servicios Generales de Empresa, S.L.

MONITORACarmen Palma

ESCOLETA MATINERA - 2023/24

"ESCOLARSPORT"


Els fulls d'inscripció s'han d'entregar a na MAJKA (coordinadora de la Matinera) o bé enviar-ho al correu del centre: serveis@ceipsescasesnoves.com.es


INFORMACIÓ IMPORTANT A PARTIR 

DE GENER DE 2023!

La Conselleria d'Educació i Formació Professional va treure el curs 21/22 el PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES ILLES BALEARS que posava en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l'Escoleta Matinera per tal d'afavorir la conciliació de les famílies. 

Aquest PLA ofereix una reducció del preu de l'Escoleta Matinera a totes aquelles famílies interessades en gaudir d'aquest descompte. Heu de descarregar l'ANNEX 2 i presentar-lo emplenat a la coordinadora de la Matinera (MARTA) o bé a la Direcció del centre (CATI). Na Marta en té per emplenar si no teniu per imprimir. També es pot enviar al correu: serveis@ceipsescasesnoves.com.es 


DOCUMENTS ANNEXOS:


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

"ESCOLARSPORT"

Si qualcú s'apunta amb una nova inscripció passada la 1ª setmana, haurà de fer l'abonament en efectiu a na Majka.