SERVEIS COMPLEMENTARIS

Matinera, Menjador, Transport i Extraescolars

MENJADOR ESCOLAR 2021/22

A PARTIR DE DILLUNS 13 DE SETEMBRE DE 2021.

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SES CASES NOVES.

Tel. 971512211 / 971512116

La domiciliació del pagament es farà mitjançant el FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA lliurat per l’empresa.

 • FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ALUMNES FIXOS):

Les domiciliacions es passaran durant els 10 primers dies hàbils de cada mes.

En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies comptadors des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’alumne causarà baixa al servei de menjador.

Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució, passant al sistema de tiquets.


 • DEVOLUCIÓ PAGAMENT. FALTES JUSTIFICADES (NOMÉS en cas de malaltia):

En cas de què l’alumne/a FIXO no faci ús del servei per MALALTIA (presentar justificant mèdic sempre que sigui possible), o per CONFINAMENT (notificar els dies que estarà), SEMPRE s'ha d'avisar abans de les 9'30h i s'han de seguir les següents 3 passes (TOTES):

1.- Avisar al tutor/a: per correu electrònic, agenda, personalment,... Perquè controli l'assistència diària del seu alumnat.

2.- Avisar al centre: només per correu electrònic ja que així queda enregistrat i per fer la comanda diària abans de les 9'10h. ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es / cnolla@ceipsescasesnoves.com.es

3.- Avisar a Ca n'Arabí: perquè en prenguin nota i no vos passin el rebut a final de mes. canarabi@restaurantcanarabi.com

Maldament estigui 2, 3, 4,... dies malalt, s'ha de seguir avisant diàriament perquè sinó es fa molt difícil controlar a tots els infants abans de les 9'10h per saber qui ha vengut i qui no, i el motiu de per què no ha vengut, ni quan s'ha incorporat de nou.

A més, els que venen més tard de les 9h per altres motius (metges, viatges,...) i han de quedar a dinar també han d'avisar-mos, MILLOR SEMPRE AL CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE.


Quant als alumnes que estan CONFINATS, bé perquè han donat positiu o per contacte estret, quan tornen a l'escola també s'ha de notificar la seva incorporació.

És molt necessari que tant les BAIXES com les ALTES ES COMUNIQUIN SEMPRE ALS 3:

- TUTOR/A.

- CENTRE.

- CA N'ARABÍ.

Per tal d'agiltizar i millorar el servei és molt necessari que faceu les 3 passes que vos deim.

La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes, i si no és possible el mes següent. Per a totes les qüestions econòmiques vos heu de posar en contacte amb CA N'ARABÍ, ja que l'escola no gestiona els pagaments ni rebuts.


 • PREUS DELS MENÚS:

............ ALUMNES FIXOS: preu menú 5,45 € (per domiciliació bancària). A partir de 3 dies setmanals ja que es considera que l'alumne és FIXO al menjador. Enviau el full d'inscripció al correu de centre o bé entregar a Direcció.

............. ALUMNES EVENTUALS (TIQUETS): preu menú individual: 5'95€. NOMÉS es venen talonaris de 5 TIQUETS, fent un ingrés de 29'75€ al nº de compte BANCA MARCH ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom de l'escola i el nom de l'infant. Heu d'entregar el reguard d'aquest ingrés a la persona encarregada: MARTA, que se situarà a la porta de la cuina (mateixa entrada que s'utilitza per l'ESCOLETA MATINERA). Ella vos entregarà els tiquets. El dia que utilitzeu un tiquet heu de:

 • Dipositar el tiquet emplenat a la BÚSTIA BLANCA que trobareu a l'entrada de la barrera principal de PRIMÀRIA, abans de les 9'10h.

 • O entregar-lo directament a na MARTA, que estarà ubicada al lloc esmentat abans. El seu horari serà de 8'30 a 9'10h, recordant que serà a la porta de la cuina (davant locals comercials).

El preu del menú mensual variarà en funció dels dies lectius que té cada mes.


 • MENÚS MENSUALS:

............. SETEMBRE 2021

............. OCTUBRE 2021

............. NOVEMBRE 2021

............ DESEMBRE 2021

............ GENER 2022

............ FEBRER 2022

............ MARÇ 2022

............ ABRIL 2022: COMUNICAT EMPRESA CANVIS EN EL MENÚ DIES 27 I 29 D'ABRIL DE 2022 (CARTA).

............ MAIG 2022


 • FULLS D'INSCRIPCIÓ:

............ FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (només alumnes fixos).

........... FULL DE NOTIFICACIÓ D'INTOLERÀNCIA O ALÈRGIA ALIMENTÀRIA.

NOVETAT ESCOLETA MATINERA!!

Us presentam el PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES ILLES BALEARS que posa en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l'Escoleta Matinera per tal d'afavorir la conciliació de les famílies.

Per gaudir del descompte que veureu en el CARTELL, cal descarregar l'ANNEX 2 i presentar-lo emplenat a la coordinadora de la Matinera (MARTA) o bé a la Direcció del centre (CATI).

En principi s'aplicaran aquests nous preus durant el 2n trimestre del present curs 21/22, pels usuaris FIXOS i QUINZENALS. Se vos informarà si al llarg del 3r trimestre també es podrà aplicar aquest mateix descompte.

DOCUMENTS ANNEXOS:


TRANSPORT ESCOLAR - 2021/22

A PARTIR DE DILLUNS 13 DE SETEMBRE DE 2021.

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: OPERADORES DE MOVILIDAD BALEAR SL

EMPRESA ACOMPANYANTS: ADECCO

RUTA DE TRANSPORT: clicau aquí.

ESCOLETA MATINERA - 2021/22

"ESCOLARSPORT"

 • A partir de divendres dia 10 de setembre de 2021.

 • Horari del servei: de 7'30 a 9h.

 • ENTRADA: barrera petita Av. Gabriel Maura (davant LOCALS COMERCIALS). Les famílies acompanyen fins a la porta de la cuina i NO accedeixen dins el recinte.

 • Preus de mensualitats / quinzenals / eventuals: CONSULTAU EL CARTELL INFORMATIU 21/22.

 • TOTS ELS ALUMNES (inclosos els d'Ed. Infantil) HAN DE DUR LA MASCARETA POSADA.

 • HEU DE DESCARREGAR EL FULL D'INSCRIPCIÓ 21/22 I EL PODEU ENTREGAR A LA MONITORA / COORDINADORA DE MATINERA (Marta) o BÉ ENVIAR-LO AL CORREU DEL CENTRE (ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

"ESCOLARSPORT"

A PARTIR DE DIVENDRES DIA 1 D'OCTUBRE DE 2021.

 • DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15'30 A 16'30 HORES.

 • FULL D'INSCRIPCIÓ.

 • TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU AL FULL D'INSCRIPCIÓ.

 • COORDINADORA D'EXTRAESCOLARS: MARTA (també de Matinera).

 • ELS FULLS D'INSCRIPCIÓ ES PODEN ENTREGAR A NA MARTA O BÉ A DIRECCIÓ (CATI). TAMBÉ EL PODEU ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC AL CORREU DEL CENTRE.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

"ALOHA MENTAL ARITHMETIC"

 • A PARTIR DE DIMARTS DIA 5 D'OCTUBRE DE 2021.

 • NOMÉS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA.

 • DIMARTS I DIJOUS DE 15'30 A 16'30h.