SERVEIS COMPLEMENTARIS: Matinera, Menjador, Transport i Extraescolars

Menjador escolar 2020/21

A PARTIR DE DILLUNS 14 DE SETEMBRE DE 2020.

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SES CASES NOVES.

Tel. 971512211 / 971512116

Degut a la situació sanitària que estam vivint i per garantir una atenció als infants amb les mesures de seguretat vigents, els alumnes que facin ús d'aquest servei només tenen l'opció de quedar FIXOS (de dilluns a divendres).

La domiciliació el pagament es farà mitjançant el FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA lliurat per l’empresa que el gestiona.

 • FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ALUMNES FIXOS).

Les domiciliacions es passaran durant els 10 primers dies hàbils de cada mes.

En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies comptadors des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’alumne causarà baixa al servei de menjador.

Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució, passant al sistema de tiquets.


 • DEVOLUCIÓ PAGAMENT. FALTES JUSTIFICADES (només en cas de malaltia).

En cas de què l’alumne/a no faci ús del servei per malaltia (caldrà presentar el justificant mèdic) s’avisarà al centre per correu electrònic o per telèfon.

La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes, i si no és possible el mes següent.


 • PREUS:

............ MENÚ FIXO: 5,45 € (per domiciliació bancària).

El preu del menú mensual variarà en funció dels dies lectius que té cada mes.


 • MENÚS MENSUALS:

............. SETEMBRE 2020

............. OCTUBRE 2020

............. NOVEMBRE 2020

............. DESEMBRE 2020

............. GENER 2021

............. FEBRER 2021

............. MARÇ 2021

............. ABRIL 2021

............. MAIG 2021

............ JUNY 2021


 • FULLS D'INSCRIPCIÓ:

............ FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (només alumnes fixos).

........... FULL DE NOTIFICACIÓ D'INTOLERÀNCIA O ALÈRGIA ALIMENTÀRIA.

Transport escolar - 2020/21

A PARTIR DE DILLUNS 14 DE SETEMBRE DE 2020.

AUTOCARES RAFAEL NADAL SL

CONSULTAR UN CANVI D'ATURADA: C/PONT DES CAÜLLS PER C/ CELLER, 22

Escoleta Matinera - 2020/21

"ESCOLARSPORT"

 • A partir de dilluns dia 14 de setembre de 2020.

 • Horari del servei: de 7'30h. a 9h.

 • ENTRADA: barrera petita Av. Gabriel Maura (davant LOCALS COMERCIALS).

 • Preus de mensualitats (NOMÉS PER ALUMNES FIXOS):


  • De 7'30 a 9h.: 31 euros.

  • De 8 a 9h.: 24 euros.

  • De 8'30 a 9h.: 16 euros.


........... FULL D'INSCRIPCIÓ.

........... CARTELL INFORMATIU.

"ESCOLARSPORT"

ANUL·LADES LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 20/21 DEGUT A LA MANCA DE GARANTIES QUANT A SEGURETAT SANITÀRIA.

"ALOHA MENTAL ARITHMETIC"

ANUL·LADES LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 20/21 DEGUT A LA MANCA DE GARANTIES QUANT A SEGURETAT SANITÀRIA.