SERVEIS Complementaris

Menjador escolar 2019-2020

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SES CASES NOVES.

Els alumnes que vulguin quedar fixos hauran de domiciliar el pagament mitjançant el full de domiciliació bancària lliurat per l’empresa que el gestiona.

 • FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ALUMNES FIXOS).

Les domiciliacions es passaran durant els 10 primers dies hàbils de cada mes.

En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies comptadors des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’alumne causarà baixa al servei de menjador.

Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució, passant al sistema de tiquets.

 • DEVOLUCIÓ PAGAMENT. FALTES JUSTIFICADES (només en cas de malaltia).

En cas de què l’alumne/a no faci ús del servei per malaltia (caldrà presentar el justificant mèdic), s’avisarà a la persona encarregada del servei de menjador (cap d'estudis) abans de les 9'15h. del matí, sempre abans de fer la comanda del menú diari.

La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes i si no és possible el mes següent.

 • FORMA DE PAGAMENT: TIQUET (ALUMNES EVENTUALS).

Disposam de dos sistemes per comprar els tiquets:

1.- Pagament en efectiu directament a la coordinadora del menjador a les 15'30h (dins el menjador).

2.- Realitzant l’ingrés al nº de compte : BANCA MARCH ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom del centre escolar i nom de l'infant. Una vegada fet l'ingrés heu d’entregar el resguard a la cap d'estudis que vos donarà els tiquets. Els tiquets només es vendran en formats de 5 unitats.

 • PREUS:

............ MENÚ FIXO: 5,45 € (per domiciliació bancària).

............. MENÚ EVENTUAL: 5,95 € (amb talonaris de 5 tiquets). Bloc de 5 tiquets: 29,75 €.

Quan utilitzeu un tiquet eventual l'heu de dipositar a la BÚSTIA DE MENJADOR (davora l'entrada de la porta principal), abans de les 9'10h. amb totes les dades ben cumplimentades.

El preu del menú mensual varia en funció dels dies que té cada mes.

Els tiquets eventuals tendran validesa fins el darrer dia del curs escolar 2019-2020.

 • MENÚS MENSUALS:

............... Descarregar menú març 2020

............... Descarregar menú febrer 2020

............... Descarregar menú gener 202

............... Descarregar menú desembre 2019

............... Descarregar menú novembre 2019

............... Descarregar menú octubre 2019

............... Descarregar menú setembre


Escoleta Matinera

Horari del servei: de 7'30h. a 9h.

Mensualitats (alumnes fixos):

  • De 7'30 a 9h.: 31 euros.
  • De 8 a 9h.: 24 euros.
  • De 8'30 a 9h.: 16 euros.

Eventuals:

  • Dies puntuals de 7'30 a 9h. : 2'5 euros.
  • Dies puntuals de 8 a 9h. : 2 euros.
  • Dies puntuals de 8'30 a 9h. : 1'5 euros.

De dilluns a divendres. PREUS:

 • Primera activitat : 25 €
 • Segona activitat : 20 €
 • Activitat 1 dia a la setmana: 15 €

COORDINADORA: Pilar Ramos

655 55 77 50Activ Infinity Sport

Activitats Extraescolars - Aloha

Mensualitat: dimarts i dijous (només alumnes de primària)

www.thebrainfactory.eu

· Horari: 15:30 – 16:30

· Preu: 46 €

· Matrícula: 44,90 € (només els nous alumnes)