Espais

Entrada Principal

Entrada Principal

Pati de terra Infantil

Pati de terra Infantil

Pati i pistes de Primària

Pati de terra i jocs de Primària

Pati de terra i jocs de Primària

Pati de terra i jocs de Primària

Pati de motos Infantil

Pati de motos Infantil

Aula infantil edifici B

Aula infantil edifici B

Banys Infantil edifici B

Aula Infantil edifici A

Aula Infantil edifici A

Aula Primària edifici A

Aula Primària edifici A

Pavelló esportiu

Hall entrada centre

Passadís Infantil Edifici A

Passadís Infantil Edifici B

Passadís primària Edifici A

Passadís primària Edifici B

Aula de Psico

Aula de Música

Aula Primària edifici B

Aula Primària edifici B

Aula Suport PT/AL

Aula Suport PT/AL

Biblioteca

Biblioteca

Menjador

Hort Escolar Infantil