DOCUMENTS INSTITUCIONALS DEL CENTRE

PROGRAMACIONS (MD0202XX)

Aprovat 27 de maig de 2020

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (R.O.F.)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

Aprovat curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

PLA D'ACOLLIDA

En revisió - curs 2018/19

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (P.A.T.)

En revisió - curs 2018/19

Document amb Revisió anual