DOCUMENTS INSTITUCIONALS

DE CENTRE

Actualitzat 02/11/2021

Aprovada 29 de juny de 2022

Aprovat 27 de maig de 2020

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (R.O.F.)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 29 de juny de 2022

CONCRECIÓ CURRICULAR (CC) -

En procés d'elaboració d'acord amb LOMLOE

Aprovat curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

PLA D'ACOLLIDA

En revisió - curs 2018/19

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 29 de juny de 2022

Document amb Revisió anual

Revisat 02/11/2021


PLA DE CONTINGÈNCIA - CURS 2021/22

Aprovat 29 de juny de 2021