DOCUMENTS INSTITUCIONALS

 DE CENTRE

(Document d'elaboració i aprovació anual)

Aprovada 19/10/2023

(Vigència del document: 4 anys)

Aprovat febrer de 2020 

DC050105

(Vigència del document: 4 anys)

Aprovat 19 de març de 2024

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) - DC050101

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Aprovat 27 de maig de 2020 - Pendent de revisió el curs 23/24

NORMES D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA (NOFIC) - ABANS ROF

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Pendent d'elaboració i d'aprovació curs 23/24

PLA DIGITAL DE CENTRE (PDC) - DC050104

Aprovat 29 de juny de 2022

(Document amb revisió i aprovació anual)

Aprovat 4 de setembre de 2023

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Aprovat 29 de juny de 2022 - Pendent de revisió el curs 23/24

(Inclòs dins el Pla de Convivència)

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Aprovat 29 de juny de 2023

DECRET 121/2010 - DRETS I DEURES DELS ALUMNES I NORMES DE CONVIVÈNCIA ALS CENTRES DOCENTS.

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Aprovat 29 de juny de 2023

CONCRECIÓ CURRICULAR (CC)

Elaborat juny 2022

(Document amb revisió i aprovació anual)

Aprovada 29 de juny de 2023

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Pendent d'elaboració  el curs 23/24

(Document amb revisió i aprovació cada 4 anys)

Revisat 06/03/2023


Aprovat curs 2018/19 - Pendent de revisió

Aprovat 27 de maig de 2020 - Pendent de revisió

PLA DE CONTINGÈNCIA - CURS 2021/22

Aprovat 29 de juny de 2021 

Aquest document ja no està en vigor actualment, encara que hi ha aspectes que han quedat implantats en la normativa del centre.