DOCUMENTS INSTITUCIONALS

DE CENTRE

Aprovada 29 de juny de 2021

PROGRAMACIONS (MD0202XX)

En breu es publicaran les programacions 2021-2022

PLA DE CONTINGÈNCIA - CURS 2021/22

Aprovat 29 de juny de 2021

Aprovat 27 de maig de 2020

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (R.O.F.)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

Aprovat 27 de maig de 2020

Aprovat curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

PLA D'ACOLLIDA

En revisió - curs 2018/19

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

En revisió - curs 2018/19

Document amb Revisió anual