DOCUMENTS INSTITUCIONALS

 DE CENTRE

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Aprovat 27 de maig de 2020

(Document elaborat per un període de 4 anys)

Aprovat febrer de 2020


REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (ROF)

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Pendent d'aprovació juny de 2023

(Document amb revisió i aprovació anual)

Aprovat 4 de setembre de 2023

Aprovat 29 de juny de 2022

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Aprovat 29 de juny de 2022

(Inclòs dins el Pla de Convivència)

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Aprovat 29 de juny de 2023

DECRET 121/2010 - DRETS I DEURES DELS ALUMNES I NORMES DE CONVIVÈNCIA ALS CENTRES DOCENTS.

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Aprovat 29 de juny de 2023

CONCRECIÓ CURRICULAR (CC)

Elaborat juny 2022

(Document d'elaboració i aprovació anual)

Aprovada 17/11/2022

Cursos parells (2n, 4t i 6è d'EP)

Actualitzat 11/11/2022

(Document amb revisió i aprovació anual)

Aprovada 29 de juny de 2023

PLA D'ACOLLIDA

Curs 2018/19 - Pendent de revisió

(Document amb revisió i aprovació cada 5 anys)

Revisat 06/03/2023


Aprovat curs 2018/19 - Pendent de revisió

Aprovat 27 de maig de 2020 - Pendent de revisió

PLA DE CONTINGÈNCIA - CURS 2021/22

Aprovat 29 de juny de 2021