DOCUMENTS INSTITUCIONALS

DE CENTRE

Document anual

Aprovada 17/11/2022

CONCRECIÓ CURRICULAR (CC)

Elaborat juny 2022

Situacions d'Aprenentatge (SA)

Accés a les Situacions d'Aprenentatge de centre

En elaboració

Cursos parells

Actualitzat 11/11/2022

Aprovada 29 de juny de 2022

Aprovat 27 de maig de 2020

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (ROF)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 29 de juny de 2022

Aprovat curs 2018/19

Aprovat 27 de maig de 2020

PLA D'ACOLLIDA

En revisió - curs 2018/19

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

En revisió - curs 2018/19

Aprovat 29 de juny de 2022

Document amb Revisió anual

Revisat 10/11/2022


PLA DE CONTINGÈNCIA - CURS 2021/22

Aprovat 29 de juny de 2021