PRESENTACIÓ

 VOS DONAM LA BENVINGUDA AL NOSTRE CENTRE!


Centre Educatiu de caràcter públic on s'imparteixen els ensenyaments de 2n cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) i Educació Primària (de 6 a 12 anys), depenent de la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears

Ubicat al municipi de Marratxí (Mallorca, Illes Balears), concretament al nucli residencial de SES CASES NOVES, on predominen edificis unifamiliars i comerços. 

Acollim alumnes de les zones de diferents nuclis de Marratxí: Ses Cases Noves, Ca'n Carbonell, Pla de na Tesa, Pont d'Inca, Sa Cabana, Son Macià, Els Caülls, Es Garrovers, Es Figueral, Sant Marçal, Son Ramonell,... No tots els alumnes són residents al terme, ja que n'hi ha que han optat degut al lloc de treball dels seus pares.

El present curs 2022-23 ja fa 16 cursos que obrírem les portes del nostre centre, la qual es produí el curs 2006/07 com a centre d'una línia per nivell educatiu. Actualment ja tenim tots els cursos desdoblats:


ENTRADES I SORTIDES 


PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES


INFORMACIÓ RELLEVANT

A continuació vos donam tot un seguit d'informacions i recordatoris per a un millor funcionament del Centre: