PRESENTACIÓ

VOS DONAM LA BENVINGUDA AL NOSTRE CENTRE!


Centre Educatiu de caràcter públic on s'imparteixen els ensenyaments de 2n cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) i Educació Primària (de 6 a 12 anys), depenent de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Ubicat al municipi de Marratxí (Mallorca, Illes Balears), concretament al nucli residencial de SES CASES NOVES, on predominen edificis unifamiliars i comerços.

Acollim alumnes de les zones de diferents nuclis de Marratxí: Ses Cases Noves, Ca'n Carbonell, Pla de na Tesa, Pont d'Inca, Sa Cabana, Son Macià, Els Caülls, Es Garrovers, Es Figueral, Sant Marçal, Son Ramonel,... No tots els alumnes són residents al terme, ja que n'hi ha que han optat degut al lloc de treball dels seus pares.

El present curs 2019-20 ja fa 13 cursos que obrírem les portes del nostre centre, la qual es produí el curs 2006/07 com a centre d'una línia per nivell educatiu. Però la realitat educativa del moment ha fet que degut al gran nombre de demandes de places escolars que es precisen en tot el municipi haguem hagut de desdoblar quasi totes les línies de cada nivell educatiu quedant de la següent manera:

  • Educació Infantil: 6 grups.......... 2 grups de 3 anys, 2 grups de 4 anys i 2 grups de 5 anys.

  • Educació Primària: 11 grups ........... 1 grup de 1r d'EP i 2 grups desdoblats des de 2n fins a 6è d'EP.

Actualment estam esperant l'inici de la construcció del nou edifici escolar, que estarà unit a l'edifici que tenim actualment, i on s'ubicaran els cursos restants per arribar a ser un centre de dues línies. Degut a això tenim, des de fa tres cursos, 5 aules modulars que donen una resposta provisional fins que finalitzin les obres d'ampliació del nou edifici, del qual es va presentar el PROJECTE D'AMPLIACIÓ per part de la Conselleria d'Educació i Universitat, el passat dia 27 de febrer de 2019 a la Comunitat Escolar i a les autoritats de l'Ajuntament de Marratxí.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ

ENTRADES I SORTIDES (consultar canvis al Pla de Contingència)

 • Entrada: a les 9h (3, 4 i 5 anys amb els pares fins a les aules, i primària entren sense pares i fan la fila al pati). Cada grup té un lloc assignat al pati, davora les barreres d'infantil. A les 9'10h. es tanquen les portes, a la senyal d'una sirena. Les persones que arribin més tard sense una causa justificada hauran d’esperar fins a les 10'00 h., moment en què finalitza la 1ª sessió lectiva.

 • Sortida: les famílies d'infantil entren a cercar-los a les seves aules, per la porta externa que dóna al pati. En cas de pluja, aquests entraran pel passadís intern del centre. Els alumnes de 1r de primària s'ubiquen davora la figuera d'entrada i la resta de cursos de primària baixen acompanyats pels mestres o tutors fins a les barreres del pati de primària, davall la porxada de les aules modulars.


PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES

 • Dimarts: dia de visita de pares/tutors per a les tutories amb els mestres. Poden ser de 8 a 9 h. o de 14 a 15 h.; ho heu de consultar prèviament amb els mestres via agenda. També en el cas de voler concertar amb un mestre/a especialista (música, EF, anglès, religió).

 • Consell Escolar, AMIPA, Delegats/des de Família (1 o 2 per aula, que es reuneixen un pic al mes amb la directora).


INFORMACIÓ RELLEVANT

A continuació vos donam tot un seguit d'informacions i recordatoris per a un millor funcionament del Centre:

  • Jornada lectiva: de 9 a 14 hores.

  • Llengua catalana: llengua vehicular d'ensenyament i de comunicació del centre.

  • Llengua castellana: alumnat de primària, com a assignatura.

  • Llengua anglesa: des dels 3 anys i fins a 6è de primària, com a assignatura.

  • L'accés d'entrada al centre es fa a partir de les 9h. moment en què sona la música. SOLS poden entrar abans d'aquesta hora tots aquells alumnes que utlitzen els serveis d'escoleta matinera i els de transport escolar. Els alumnes de primària pugen TOTSOLS fins a les seves aules.

  • Autorització sortides a les 14h: les famílies heu de signar l'autorització perquè els vostres fills/es puguin; sortir totsols o NO sortir totsols, després de la jornada escolar (és necessari signar el full "d'Autorització de sortides escolars". En cas de què NO puguin sortir totsols haureu de posar les persones a les que autoritzau perquè els puguin recollir i signar-ho. Si es dóna el cas de què un dia no podeu venir ni vosaltres ni les persones a les que heu autoritzat al full a recollir els infants a les 14h (o després del menjador i/o extraescolars), sinó que es tracta d'una altra persona que no està autoritzada, ho haureu de fer a través de l'agenda escolar del vostre fill/a: no oblideu posar el nom del vostre filla/a, el curs, el vostre nom complet + DNI, el nom de la persona que autoritzau + DNI, lloc + data i signar-ho. Davant un imprevist del mateix dia, s'han d'enviar aquestes dades al correu electrònic del centre. Per telèfon NO s'admeten cap tipus d'autoritzacions.

  • L'ús d'aparells electrònics (MP3, mòbils...) no estan permesos a no ser que els mestres vos ho demanin per realitzar alguna activitat concreta. Els alumnes no necessiten els mòbils durant la jornada lectiva i si necessiten cridar a la família ho faran des del telèfon del centre. Si un alumne el treu de la seva motxilla i també l'utilitza sense consentiment, se li requisarà i s'entregarà als seus pares quan venguin a cercar-lo al centre, als quals avisarem prèviament. Aquesta norma també és extensible als serveis complementaris com: transport escolar, menjador, escoleta matinera i extraescolars.

  • Les pilotes per jugar al pati són del centre, una per futbol i una altra per bàsquet. Els dies de pistes assignats als alumnes de primària són:

1. Pista fútbol: dilluns 1r i 2n A/B, dimarts 3r A/B, dimecres 4t A/B, dijous 5è A/B i divendres 6è A/B.

2. Pista de bàsquet: dilluns 6è, dimarts 1r i 2n, dimecres 3r, dijous 4t, divendres 5è.

  • Es poden dur elàstics per botar, xapes, cromos,... El centre disposa de diferents jocs de pati que posa a disposició dels alumnes perquè puguin utilitzar-los durant l'hora de l'esplai (cordes, raquetes de bàdminton, dianes, guixos,...). Aquest material es troba a l'armari de pati.

  • L'administració de medicaments durant l'horari escolar ha d'anar acompanyada de la prescripció del metge, on haurà de figurar la dosi, el nom de l'alumne i l'hora de la toma. SOLS quan sigui imprescindible fer-ho en horari escolar. Contactau amb els vostres tutors/es i amb la Direcció del centre.

  • En cas de viatges familiars de més de 3 dies, ho haureu de comunicar als tutors/es i passar per Direcció per signar el "Full de Comunicació de Viatges", segons el protocol que ens marca la Conselleria d'Educació i Universitat. Les faltes d'assistència per viatges personals no són justificades.

  • Ens trobam diàriament amb una gran quantitat de roba i carmanyoles que són dels vostres fills/es. És molt important que els faceu responsables de les seves pertinences i les reclameu. A final de cada trimestre es procedirà a la seva retirada i donació.

  • I UNA COSA MOLT IMPORTANT!! Les famílies estan obligades a comunicar al centre escolar dels seus fills/es tots els canvis de telèfon i/o de domicili que es produesquin. Per tant, pensau que en cas d'una possible emergència si no tenim les vostres dades correctament se'ns farà molt difícil contactar amb vosaltres i per això han d'estar sempre actualitzades. No basta posar-les a l'agenda dels infants, sinó que heu de passar per secretaria primer de tot.

CEIP SES CASES NOVES