PRESENTACIÓ

VOS DONAM LA BENVINGUDA AL NOSTRE CENTRE!


Centre Educatiu de caràcter públic on s'imparteixen els ensenyaments de 2n cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) i Educació Primària (de 6 a 12 anys), depenent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears.

Ubicat al municipi de Marratxí (Mallorca, Illes Balears), concretament al nucli residencial de SES CASES NOVES, on predominen edificis unifamiliars i comerços.

Acollim alumnes de les zones de diferents nuclis de Marratxí: Ses Cases Noves, Ca'n Carbonell, Pla de na Tesa, Pont d'Inca, Sa Cabana, Son Macià, Els Caülls, Es Garrovers, Es Figueral, Sant Marçal, Son Ramonel,... No tots els alumnes són residents al terme, ja que n'hi ha que han optat degut al lloc de treball dels seus pares.

El present curs 2021-22 ja fa 15 cursos que obrírem les portes del nostre centre, la qual es produí el curs 2006/07 com a centre d'una línia per nivell educatiu. Actualment ja tenim tots els cursos desdoblats:

  • Educació Infantil: 6 grups.......... 2 grups de 3 anys, 2 grups de 4 anys i 2 grups de 5 anys.

  • Educació Primària: 12 grups ........... 2 grups des de 1r fins a 6è d'EP.


ENTRADES I SORTIDES

 • Entrada: a les 8'55h els alumnes d'INFANTIL (3, 4 i 5 anys amb els pares fins a les aules, i primària entren sense pares i pugen directament a les seves aules) i a les 9'00h els alumnes de PRIMÀRIA. A les 9'10h. es tanquen les portes. Les persones que arribin més tard sense una causa justificada hauran d’esperar fins a les 10'00 h., moment en què finalitza la 1ª sessió lectiva.

 • Sortida: les famílies d'INFANTIL utilitzen la barrera petita d'accés al pati gran (tant per entrar com per sortir) i es dirigeixen fins a les seves aules, per la porta externa que dóna al pati. Els alumnes de PRIMÀRIA surten per la barrera d'entrada principal acompanyats pels mestres o tutors.


PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES

 • Dimarts: dia de visita de pares/tutors per a les tutories amb els mestres. Poden ser de 8 a 9 h. o de 14 a 15 h.; ho heu de consultar prèviament amb els mestres via correu electrònic o a través de l'agenda (alumnes de 1r fins a 4t d'EP). També en el cas de voler concertar amb un mestre/a especialista (música, EF, anglès, religió) s'ha de fer per la mateixa via. Les tutories amb famílies poden ser PRESENCIALS o per ZOOM.

 • Consell Escolar i AMIPA.

 • Delegats/des de Família: per aquelles famílies (màxim 2 persones/aula) que vulguin ser els representants de les aules dels seus fills/es. Es farà una reunió mensual amb l'equip directiu del centre.


INFORMACIÓ RELLEVANT

A continuació vos donam tot un seguit d'informacions i recordatoris per a un millor funcionament del Centre:

  • Jornada lectiva: de 9 a 14 hores.

  • Llengua catalana: llengua vehicular d'ensenyament i de comunicació del centre.

  • Llengua castellana: alumnat de primària, com a assignatura.

  • Llengua anglesa: des dels 3 anys i fins a 6è de primària, com a assignatura.

  • L'accés d'entrada al centre es fa a partir de les 9h. moment en què sona la música. SOLS poden entrar abans d'aquesta hora tots aquells alumnes que utlitzen els serveis d'escoleta matinera i els de transport escolar. Els alumnes de primària pugen TOTSOLS fins a les seves aules.

  • Autorització sortides a les 14h: les famílies heu de signar l'autorització perquè els vostres fills/es puguin; sortir totsols o NO sortir totsols, després de la jornada escolar (és necessari signar el full "d'Autorització de sortides escolars". En cas de què NO puguin sortir totsols haureu de posar les persones a les que autoritzau perquè els puguin recollir i signar-ho. Si es dóna el cas de què un dia no podeu venir ni vosaltres ni les persones a les que heu autoritzat al full a recollir els infants a les 14h (o després del menjador i/o extraescolars), sinó que es tracta d'una altra persona que no està autoritzada, ho haureu de fer a través de l'agenda escolar del vostre fill/a: no oblideu posar el nom del vostre filla/a, el curs, el vostre nom complet + DNI, el nom de la persona que autoritzau + DNI, lloc + data i signar-ho. Davant un imprevist del mateix dia, s'han d'enviar aquestes dades al correu electrònic del centre. Per telèfon NO s'admeten cap tipus d'autoritzacions.

  • L'ús d'aparells electrònics (MP3, mòbils...) no estan permesos a no ser que els mestres vos ho demanin per realitzar alguna activitat concreta. Els alumnes no necessiten els mòbils durant la jornada lectiva i si necessiten cridar a la família ho faran des del telèfon del centre. Si un alumne el treu de la seva motxilla i també l'utilitza sense consentiment, se li requisarà i s'entregarà als seus pares quan venguin a cercar-lo al centre, als quals avisarem prèviament. Aquesta norma també és extensible als serveis complementaris com: transport escolar, menjador, escoleta matinera i extraescolars.

  • Es poden dur elàstics per botar, xapes, cromos,... El centre disposa de diferents jocs de pati que posa a disposició dels alumnes perquè puguin utilitzar-los durant l'hora de l'esplai (cordes, raquetes de bàdminton, dianes, guixos,...). Aquest material es troba a l'armari de pati.

  • L'administració de medicaments durant l'horari escolar ha d'anar acompanyada de la prescripció del metge, on haurà de figurar la dosi, el nom de l'alumne i l'hora de la toma. SOLS quan sigui imprescindible fer-ho en horari escolar. Contactau amb els vostres tutors/es i amb la Direcció del centre.

  • En cas de viatges familiars de més de 3 dies, ho haureu de comunicar als tutors/es i passar per Direcció per signar el "Full de Comunicació de Viatges", segons el protocol que ens marca la Conselleria d'Educació i Universitat. Les faltes d'assistència per viatges personals no són justificades.

  • Ens trobam diàriament amb una gran quantitat de roba i carmanyoles que són dels vostres fills/es. És molt important que els faceu responsables de les seves pertinences i les reclameu. A final de cada trimestre es procedirà a la seva retirada i donació.

  • I UNA COSA MOLT IMPORTANT!! Les famílies estan obligades a comunicar al centre escolar dels seus fills/es tots els canvis de telèfon i/o de domicili que es produesquin. Per tant, pensau que en cas d'una possible emergència si no tenim les vostres dades correctament se'ns farà molt difícil contactar amb vosaltres i per això han d'estar sempre actualitzades. No basta posar-les a l'agenda dels infants, sinó que heu de passar per secretaria primer de tot.