ESCOLARITZACIÓ  CURS 24/25

HORARI DE SECRETARIA PER A PRESENTAR DOCUMENTACIÓ 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES

 DE 9:00h A 10:30h i DE 12:30h A 14h

HORARI DE SECRETARIA PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

DE DIA 20 DE MAIG A DIA 28 de MAIG DE 2024

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9:00h A 14h

CALENDARI ADMISSIÓ INFANTIL i  PRIMÀRIA:

* SOL·LICITUDS: de 20 maig a 28 de maig de 2024

* LLISTES PROVISIONALS: 12 juny de 2024

* RECLAMACIONS: de 13 de juny a 17 de juny de 2023

* LLISTES DEFINITIVES: 21 de juny de 2024

     RESULTAT DEL PROCÉS - Pendent

     DESCARREGAR LLISTES DEFINITIVES - Pendent

* MATRICULACIÓ

                   De 24 a 28 de juny de 2024 - Infantil 

                   De 24 a 28 de juny de 2024 - Primària

Podeu passar per secretaria a recollir la documentació o descarregar-la d'aquest apartat.

HORARI DE SECRETARIA

DE DIA 24 DE JUNY A DIA 28 de JUNY DE 2024

 DE 9:00h A 10:30h i DE 12:30h A 14h


Podeu sol·licitar la vostra cita per a formalitzar la matrícula a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es amb  el nom i llinatges de l'alumne i el curs, les dades del pare/mare/tutor i el telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA  (PR0102):


ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ  -  CEIP SES CASES NOVES

CRITERIS COMPLEMENTARIS -  CURS 2024/25

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil - 3 ANYS): 0,5 punts

Resultat del sorteig dels llinatges que utilitzarem com a darrer criteri de desempat pel procés d'admissió: CORTÉS FERNÁNDEZ

Tota la documentació i informació a: 

Oficina d’Escolarització de Marratxí  - Tel.: 971 45 97 77

DIMARTS I DIJOUS

Avda. Antoni Maura, 56 -  CP: 07141 - Pont d’Inca (MARRATXÍ)

PREGUNTES FREQüENTS DE LES FAMÍLIES (DC010103)