EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU

(2020-2024)

 • Directora: Cati Nolla Capellà

 • Cap d’Estudis: Juan Vidal Haces

 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

(curs 20/21)

 • 3 anys A: Susana Villanueva de la Fuente

 • 3 anys B: Coloma Servera Jaume

 • 4 anys A: Xisca Ripoll Mas

 • 4 anys B: Alicia Pascual Miralles

 • 5 anys A: Marga Serra Pujol

 • 5 anys B: Cati Payeras Rayó

 • 5 anys C: Rosa Arbona Cerdó

 • Suport +1: Magdalena Lladó Moragues

 • ATE: Goretti Múgica Aristizábal

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

(curs 20/21)

 • 1r A: Maria Costa Verdera

 • 1r B: Cata Servera Servera

 • 2n A: Lupe Caballero Sanz

 • 2n B: Manuel Tomás Pomar

 • 3r A: Úrsula Mures Azaustre

 • 3r B: Alexia Sánchez Barros

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

(curs 20/21)

 • 4t A: Laura García Terrades

 • 4t B: Virginia Martín Sastre

 • 4t C: Mateu Sastre Mayrata / Míriam Fernández Servera

 • 5è A: Pili Henares Mateos

 • 5è B: Rubén Quesada García

 • 5è C: Juanmi Seguí Calderón

 • 6è A: Marina Valero Matas

 • 6è B: José Luis Lizancos Benítez

 • 6è C: Biel Ferrer Sastre

ESPECIALISTES

(curs 20/21)

 • Educació Física: Víctor Carrió Cladera / Biel Ferrer Sastre (passa a ser tutor de 6è C).

 • Música: Juan Vidal Haces / Juanmi Seguí Calderón (passa a ser tutor de 5è C).

 • Anglès: Cristina Chornet Catany / Maria Hernández Alemany.

 • Religió: Natalia Pérez Márquez (dimarts i dijous).

EQUIP DE SUPORT

(curs 20/21)

 • Pedagogia Terapèutica (PT): Silvia Huguet Guillén.

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar. Passa a ser tutor de 2n B.

 • Audició i lllenguatge (AL): Mateu Sastre Mayrata . Passa a ser tutor de 4t C.

 • UOEP (Unitat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica):

Orientadors (dimarts i dimecres): Maite Vidriales García

Subst. Lluís Mercadal Silva.

PTSC (quinzenal): Aina Munar Riera.

ALTRES COORDINACIONS

(curs 20/21)

  • PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIó (PMT - Qualitat):

Úrsula Mures Azaustre.

  • SALUT: Xisca Ripoll Mas

  • CONVIVèNCIA I COEDUCACIó: Laura García Terrades.

  • TIC: Juan Vidal Haces.

  • PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) i FESTES: Maria Costa Verdera i Cata Servera Servera.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

  • Escoleta matinera: Cati Nolla Capellà.

  • Transport escolar: Cati Nolla Capellà.

  • Menjador escolar: centre.