EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU

(2020-2024)

 • Directora: Cati Nolla Capellà

 • Cap d’Estudis: Juan Vidal Haces

 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

(curs 21/22)

 • 3 anys A: Marga Serra Pujol

 • 3 anys B: Esperança Trobat Moreno

 • 4 anys A: Susana Villanueva de la Fuente

 • 4 anys B: Coloma Servera Jaume

 • 5 anys A: Xisca Ripoll Mas

 • 5 anys B: Noelia Cunill Alemany

 • Suport +1: Rosa Arbona Cerdó

 • Suport +1: Rocío González Rosado

 • ATE: Mª Victòria Segura Seguí

 • Coordinadora de cicle: Marga Serra Pujol

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

(curs 21/22)

 • 1r A: Lupe Caballero Sanz

 • 1r B: Cristina Gil Mayol

 • 2n A: Maria Costa Verdera

 • 2n B: Cata Servera Servera

 • Coordinadora de cicle: Lupe Caballero

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

(curs 21/22)

 • 3r A: Marina López Mas. Substituta: Mª Carmen Sánchez Arqués

 • 3r B: Virginia Martín Sastre

 • 4t A: Sonia Campos Muñoz

 • 4t B: Rubén Quesada García. Substituta: Aroa Moreno Armada

 • Coordinadora de cicle: Virginia Martín Sastre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TERCER CICLE

(curs 21/22)

 • 5è A: Úrsula Mures Azaustre

 • 5è B: Alexia Sánchez Barros

 • 6è A: Pili Henares Mateos

 • 6è B: Natalia Pérez Márquez

 • Coordinadora de cicle: Alexia Sánchez Barros

ESPECIALISTES

(curs 21/22)

 • Educació Física: Víctor Carrió Cladera / Marga Muntaner Riutort

 • Música: Juan Vidal Haces / Mª Àngels Simó Sastre

 • Anglès: Cristina Chornet Catany / Maria Hernández Alemany.

 • Religió: Jesica Godoy Cabello (dimarts i dijous).

EQUIP DE SUPORT

(curs 21/22)

 • Pedagogia Terapèutica (PT): Silvia Huguet Guillén. Substituta: Mari Hoyo Uceda.

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar.

 • Audició i lllenguatge (AL): Joana Tomás Ramis.

 • UOEP (Unitat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica):

Orientadora (dimarts i dimecres): Maite Vidriales García

PTSC (quinzenal): Aina Munar Riera.

ALTRES COORDINACIONS

(curs 21/22)

  • PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIó (PMT ) + EQUIP IMPULSOR: Úrsula Mures Azaustre.

  • SALUT i RISCOS LABORALS: Xisca Ripoll Mas

  • CONVIVèNCIA I COEDUCACIó: Mari Hoyo.

  • TIC / PDC: Juan Vidal Haces.

  • PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) / FESTES / AMBIENTALITZACIÓ: Maria Costa Verdera i Cata Servera Servera.

  • TROBADES PEDAGÒGIQUES: Úrsula Mures Azaustre

  • FORMACIÓ EN CENTRE (FeC): Lupe Caballero Sanz

  • BIBLIOTECA: Jessica Godoy.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

  • Escoleta matinera: Cati Nolla

  • Transport escolar: Cati Nolla

  • Menjador escolar: Cati Nolla

  • Extraescolars: Cati Nolla