EQUIP DOCENT 

EQUIP DIRECTIU

(2020-2024)

EDUCACIÓ INFANTIL

(curs 23/24)

       ED. PRIMÀRIA: 

     1r CICLE

         (curs 23/24)

    ED. PRIMÀRIA: 

2n CICLE

(curs 23/24)

(Subst. de Rubén García Quesada - rquesada@ceipsescasesnoves.com.es).

  ED. PRIMÀRIA: 

3r CICLE

(curs 23/24)

ESPECIALISTES

(curs 23/24)

Víctor Carrió Cladera  (3r cicle d'EP)  vcarrio@ceipsescasesnoves.com.es

Marga Muntaner Riutort (1r i 2n cicle d'EP). mmuntaner@ceipsescasesnoves.com.es

Juanmi Seguí Calderón (Ed. Infantil + 1r i 2n cicle d'EP). jmsegui@ceipsescasesnoves.com.es

Juan Vidal Haces (3r cicle d'EP). jvidal@ceipsescasesnoves.com.es

Maria Hernández Alemany (Ed. Infantil, 1r  i  2n  d'EP) mhernandez@ceipsescasesnoves.com.es

Cristina Chornet Catany (3r, 4t, 5è i 6è d'EP).  cchornet@ceipsescasesnoves.com.es

EQUIP DE SUPORT

(curs 23/24)

Orientadora  (dimecres, dijous i divendres): Rosa Mª Cladera Ballester. orientacio@ceipsescasesnoves.com.es / rcladera@ceipsescasesnoves.com.es

 PTSC (quinzenal): Neus Verdera Escandell. ptsc@ceipsescasesnoves.com.es

EQUIP IMPULSOR

(curs 23/24)

ALTRES COORDINACIONS

(curs 23/24)

SERVEIS COMPLEMENTARIS: