Equip Docent

EQUIP DIRECTIU

 • Directora: Catalina Nolla Capellà
 • Cap d’Estudis: Maria Rosa Arbona Cerdó
 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

 • 3 anys A: Margalida Serra Pujol (coordinadora)
 • 3 anys B: Victoria Román Galán
 • 4 anys A: Susana Villanueva de la Fuente
 • 4 anys B: Lorena Prat Roca
 • 5 anys A: Coloma Servera Jaume
 • Suport +1: Magadalena Lladó Moragues.
 • 1/2 Suport : Olga Gallardo Márquez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

 • 1r A: Úrsula Mures Azaustre (coordinadora) / Catalina Mora Sánchez
 • 2n A: Guadalupe Caballero Sanz
 • 2n B: Francisca García Castillo
 • 3r A: Laura García Terrades
 • 3r B: Virginia Martín Sastre


EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

 • 4t A: Sandra Hermoso Huertas / Maria Hernández Alemany
 • 4t B: Maria Costa Verdera
 • 5è A : Catalina Servera Servera / Margalida Maria Bover Carbonell
 • 5è B : Antoni Matas Roca
 • 6è A: Catalina Castelló Massanet (coordinadora)
 • 6è B: Pilar Henares Mateos / Laura Sans Fuxà

ESPECIALISTES

 • Educació Física: Juan Salvador Camarena Peiró / Víctor Carrió Cladera
 • Música: Juan Vidal Haces
 • Anglès: Cristina Chornet Catany / Maria Hernández Alemany
 • Auxiliar de conversa (anglès): Michael Aldrete
 • Religió: Natalia Pérez Márquez (dimarts i dijous)

EQUIP DE SUPORT

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar (coordinador) / Noelia Vallés Vargas
 • Pedagogia Terapèutica (PT): Encarna Segura Sánchez
 • Audició i lllenguatge (AL): Mateu Sastre Mayrata
 • EOEP (Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica): Maite Vidriales (orientadora, dimarts i dimecres) i Antònia Rotger (PTSC, un pic al mes)

ALTRES COORDINACIONS


  • Escoleta matinera i Activitats extraescolars: Cati Nolla Capellà
  • Menjador escolar: Rosa Arbona Cerdó
  • Transport escolar: Cati Nolla Capellà
  • Normalització lingüística: Catalina Castelló Massanet
  • Qualitat: Úrsula Mures Azaustre
  • TIC: Víctor Carrió Cladera / Juan Vidal Haces
  • Trobades pedagògiques: Laura García Terrades
  • Hort escolar: Magadalena Lladó Moragues
  • Biblioteca: Catalina Castelló Massanet/ Francisca García Castillo
  • Voluntaris biblioteca: Francisca García Castillo
  • Farmaciola: Cati Nolla Capellà
  • Acompanyament escolar (alumnes 5è i 6è): Juan Salvador Camarena Peiró / Úrsula Mures Azaustre