EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU

(2020-2024)

 • Directora: Cati Nolla Capellà

 • Cap d’Estudis: Juan Vidal Haces

 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

(curs 21/22)

 • 3 anys A: Marga Serra Pujol

 • 3 anys B: Espe Trobat Moreno

 • 4 anys A: Susana Villanueva de la Fuente

 • 4 anys B: Coloma Servera Jaume

 • 5 anys A: Xisca Ripoll Mas

Subs.: Paola Guerrero Fedelich

 • 5 anys B: Noelia Cunill Alemany

 • Suport +1: Rosa Arbona Cerdó

 • Suport +1: Rocío González Rosado

Subs.: Mª Jesús Durán Sobrino

 • ATE: Mª Victòria Segura Seguí

 • Coordinadora de cicle: Marga Serra Pujol

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

(curs 21/22)

 • 1r A: Lupe Caballero Sanz

 • 1r B: Cristina Gil Mayol

Subs.: Mila Calvo Torres

 • 2n A: Maria Costa Verdera

 • 2n B: Cata Servera Servera

 • Coordinadora de cicle: Lupe Caballero Sanz

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

(curs 21/22)

 • 3r A: Marina López Mas

 • 3r B: Virginia Martín Sastre

 • 4t A: Sonia Campos Muñoz

 • 4t B: Rubén Quesada García

 • Coordinadora de cicle: Virginia Martín Sastre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TERCER CICLE

(curs 21/22)

 • 5è A: Úrsula Mures Azaustre

 • 5è B: Alexia Sánchez Barros

 • 6è A: Pili Henares Mateos

 • 6è B: Natalia Pérez Márquez

 • Coordinadora de cicle: Alexia Sánchez Barros

ESPECIALISTES

(curs 21/22)

 • Educació Física:

Víctor Carrió Cladera (2n cicle d'EP)

Marga Muntaner Riutort (1r i 3r cicle d'EP).

 • Música:

Juan Vidal Haces. Subs.: Lluís García Monserrat (3r cicle d'EP).

Mª Àngels Simó Sastre (Ed. Infantil + 1r i 2n cicle d'EP).

 • Anglès:

Maria Hernández Alemany (Ed. Infantil, 1r i 2n d'EP)

Cristina Chornet Catany (3r, 4t, 5è i 6è d'EP). Subs.: Juanma Gómez Mas

 • Religió: Jesica Godoy Cabello (dimarts i dijous).

EQUIP DE SUPORT

(curs 21/22)

 • Pedagogia Terapèutica (PT): Mari Hoyo Uceda

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar

 • Audició i lllenguatge (AL): Joana Tomás Ramis

 • UOEP (Unitat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica):

Orientadora (dimarts i dimecres): Maite Vidriales García

PTSC (quinzenal): Aina Munar Riera

ALTRES COORDINACIONS

(curs 21/22)

  • PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIó (PMT ) + EQUIP IMPULSOR: Úrsula Mures Azaustre.

  • SALUT i RISCOS LABORALS: Xisca Ripoll Mas

  • CONVIVèNCIA I COEDUCACIó: Mari Hoyo.

  • TIC / PDC: Juan Vidal Haces.

  • PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) / FESTES / AMBIENTALITZACIÓ: Maria Costa Verdera i Cata Servera Servera.

  • TROBADES PEDAGÒGIQUES: Úrsula Mures Azaustre

  • FORMACIÓ EN CENTRE (FeC): Lupe Caballero Sanz

  • BIBLIOTECA: Jessica Godoy.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

  • Escoleta matinera: Cati Nolla

  • Transport escolar: Cati Nolla

  • Menjador escolar: Cati Nolla

  • Extraescolars: Cati Nolla