Equip Docent

EQUIP DIRECTIU

 • Directora: Catalina Nolla Capellà
 • Cap d’Estudis: Mª Rosa Arbona Cerdó
 • Secretari: Víctor Carrió Cladera

EDUCACIÓ INFANTIL

 • 3 anys A: Xisca Ripoll Mas
 • 3 anys B: Ana Jennifer Pérez Vega
 • 4 anys A: Marga Serra Pujol (coordinadora cicle)
 • 4 anys B: Sonia Mas Mir
 • 5 anys A: Susana Villanueva de la Fuente
 • 5 anys B: Coloma Servera Jaume
 • Suport +1: Magdalena Lladó Moragues
 • Suport +2 : Alicia Pascual Miralles
 • ATE: Goretti Múgica Aristizábal

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

 • 1r: Lupe Caballero Sanz (coordinadora cicle i coordinadora Convivència)
 • 2n A: Úrsula Mures Azaustre (coordinadora PMC - Qualitat)
 • 2n B: Guillem Bauzà Llabrés
 • 3r A: Maria Costa Verdera
 • 3r B: Catalina Servera Servera


EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

 • 4t A: Laura García Terrades (coordinadora Trobades Pedagògiques)
 • 4t B: Virginia Martín Sastre
 • 5è A: Rosa Mª Ramis Tugores
 • 5è B: Lidia Garcías Bruguera
 • 6è A: Pili Henares Mateos (coordinadora cicle)
 • 6è B: Cristina Moratalla Ramón

ESPECIALISTES

 • Educació Física: Daniel Escamilla Rodríguez / Víctor Carrió Cladera
 • Música: Juan Vidal Haces
 • Anglès: Cristina Chornet Catany / Maria Hernández Alemany
 • Religió: Natalia Pérez Márquez (dimarts i dijous)

EQUIP DE SUPORT

 • Atenció a la diversitat (AD): Manuel Tomás Pomar (coordinador)
 • Pedagogia Terapèutica (PT): Núria Nadal Quetglas
 • Audició i lllenguatge (AL): Mateu Sastre Mayrata
 • EOEP (Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica): Maite Vidriales (orientadora - dimarts i dimecres) i Marga Isern (PTSC - quinzenal).

ALTRES COORDINACIONS


  • Escoleta matinera i Activitats extraescolars: Cati Nolla Capellà
  • Menjador escolar: Rosa Arbona Cerdó
  • Transport escolar: Cati Nolla Capellà
  • Normalització lingüística: Maria Costa Verdera
  • Qualitat: Úrsula Mures Azaustre
  • TIC: Juan Vidal Haces
  • Trobades pedagògiques: Laura García Terrades
  • Hort escolar: Magadalena Lladó Moragues
  • Biblioteca: Rosa Arbona Cerdó / Natalia Pérez Márquez
  • Farmaciola: Cati Nolla Capellà