BIBLIOTECA ESCOLAR

http://abiesweb.caib.es/index.php/visitas/preHomePublica 

La Conselleria d'Educació i Universitats posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears el programa AbiesWeb.

AbiesWeb és l'aplicació per a la gestió de fons documentals de les biblioteques escolars de les diferents comunitats del país.

S'ha constituït com una eina per a professors i alumnes amb un entorn intuïtiu, d'utilitat i de senzill maneig per a l'organització de catàlegs, préstecs, impressió de teixells,... i consulta dels fons i documents.