CONSULTAU LES NOSTRES NOVETATS!

ELIMINACIÓ ÚS DE MASCARETES - ALUMNES DE MÉS DE 6 ANYS

A PARTIR DE DIA 25 D'ABRIL DE 2022


D'acord amb l'aplicació del RD 286/2022 de 19/4, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes, us comunicam que serà d'ús OBLIGATORI per a les persones majors de 6 anys únicament als:

- centres sanitaris i sociosanitaris.

- mitjans de transport públic. Sols serà aplicable als alumnes usuaris del Servei de Transport Escolar, i pels alumnes que utilizin un autocar, tren,.... per realitzar un desplaçament: excursió, sortida, activitat, colònies,...


Així doncs, la mascareta deixarà de ser obligatòria dins els espais interiors del centre.

Quant al seu ús al pati, es mantendran els mateixos torns que s'han vengut fent des de principi de curs (d'11'00 a 11'30h i de 11'30 a 12'00h), però es deixaran d'ocupar els llocs que tenien assignats fins ara, on no tenien interacció amb alumnes de diferents grups estables al seu. Això implica que a partir del proper dilluns dia 25 d'abril, els infants d'un mateix grup podran tenir interacció amb altres alumnes de diferents grups del mateix torn de pati


Els informes de notes del 2n trimestre estaran disponibles dia 4 d'abril a partir de les 08:00h dins GestIB Famílies.

El programa GestIB és l'eina de gestió integrada que la Conselleria d'Educació i Formació Professional estandarditza per a la gestió academicoadministrativa dels centres docents. S'hi accedeix des de l'URL següent:

https://www3.caib.es/xestib/

Aquest programari permet realitzar totes les operacions de gestió d'alumnat, professorat, personal no docent, resultats acadèmics i faltes d'assistència —entre moltes altres gestions— que són necessàries en un centre docent.

Per a notificar qualsevol incidència podeu escriure a: ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es

JORNADES DE PORTES OBERTES

CURS 22/23

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

VOS INFORMAM DE LES DATES DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES:

 • Dilluns 4 d'abril de 2022: 16 hores.

 • Dilluns 25 d'abril de 2022: 16 hores.

Es demana venir amb mascareta i un màxim de 2 persones per infant.

NO CAL RESERVAR CITA.


Anirem penjant més informació sobre el procés d'Escolarització a la pestanya ESCOLARITZACIÓ 22/23 del menú

Reunió informativa Chromebooks famílies de 4t EP

Tal i com heu rebut al correu, dia 24/03/2022 a les 16:00 (ENLLAÇ) i dia 28/03/2022 a les 18:00 (ENLLAÇ) tindrà lloc la reunió informativa sobre la reserva i adquisició del llibre digital (Chromebook) per els alumnes que el curs 22/23 faran 5è d'EP.

Basta assistir a una de les dues reunions ja que el contingut serà el mateix.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es

Ja tenim la secció de Fotos d'aquest curs.

La podeu trobar al menú - Fotos i Vídeos - Curs 2021-2022

Quota de material curs 21/22

INFANTIL: 68 euros (53 material + 15 de fotocòpies).


PRIMÀRIA:


 • 1r Cicle (1r i 2n): 53 euros (38 material + 15 de fotocòpies).


 • 2n Cicle (3r i 4t): 40 euros (30 material +10 de fotocòpies).


 • 3r Cicle (5è i 6è): 45 euros (30 material + 15 fotocòpies).


Fer l'ingrés al nº de compte del centre ES44 2100 7354 4313 0005 1554 indicant el nom i el curs de l'alumne. Es pot fer el pagament fraccionat avisant abans a SECRETARIA.

Calendari escolar 2021/2022

Us informam de la publicació al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 d’abril de 2021 per la quals’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ja teniu marcat a la secció PAGINA PRINCIPAL - CALENDARI els dies no lectius per si vos voleu subscriure a aquest calendari o consultar-ho.

 • Inici de classes: 10 de setembre de 2021.

 • Finalització classes: 23 de juny de 2022.

 • Vacances escolars:

  • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

  • Pasqua: del 14 al 22 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

 • Dies festius:

  • 12 d'octubre 2021: Festa Nacional

  • 29 d'octubre 2021: Festa Local Ajuntament de Marratxí

  • 1 de novembre 2021: Tots Sants

  • 6 de desembre 2021: Dia de la Constitució

  • 8 de desembre de 2021: Immaculada Concepció

  • 28 de febrer de 2022: Festa Escolar Unificada

  • 1 de març de 2022: Dia de les Illes Balears

  • 2 Dies festius de lliure disposició + 1 dia substitució festa local: 11 d'octubre de 2021, 7 de desembre de 2021 i 25 de febrer de 2022.

Beques per a l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE, o NEAE en castellà).

Bon dia famílies,


Us informam que ja es poden sol·licitar els beques per a l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE, o NEAE en castellà).


Opten a aquesta beca els alumnes que:


1. Requereixin suports i atencions educatives específiques derivades de:

- DISCAPACITAT, associada a Necessitats Educatives Especials (NEE)

- TRASTORN GREU DE LA CONDUCTA, associat a Necessitats Educatives Especials (NEE).

- TRASTORN GREUS DE LA COMUNICACIÓ I LLENGUATGE, associat a Necessitats Educatives Especials (NEE).

- TEA (TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA).


2. Amb Necessitat Específica de Suport Educatiu associada a ALTA CAPACITAT INTEL·LECTUAL, acreditada amb certificat de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica del centre educatiu.


Podeu consultar les bases al següent enllaç:

BECAS NEAE Ministerio de Educación


Ajudes de menjador 2021/2022


Bon dia,


Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de menjador per al curs 2021/2022.


La presentació de sol·licituds per a aquells alumnes que ja estan matriculats i fan ús del servei o han sol·licitat fer-ne ús per al curs escolar 2021-2022, s’ha de fer dins el període que va des del
6 al 17 de setembre (ambdós inclosos).


Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa

Correu electrònic alumnat

Recordeu que tot l'alumnat del centre disposa d'un correu electrònic corporatiu. Tota comunicació interna es farà mitjançant aquest correu: circulars, tutories, consultes... i a més, és l'eina de feina dels alumnes dels cicles superiors.

Vos recomanem que configureu aquest compte a tots els vostres telèfons per així estar assabentats en tot moment de les Novetats del centre.

Al seu dia se vos van enviar les credencials al correu que vàreu facilitar. Si encara no el teniu actiu podeu enviar una consulta a jvidal@ceipsescasesnoves.com.es

Nou correu de l'Orientador/a del centre

orientacio@ceipsescasesnoves.com.es

Ja tenim un correu electrònic centralitzat per a l'Orientador/ra del centre. En cas de tenir una consulta heu d'enviar correu a aquesta nova adreça.

VOS RECORDAM QUE TENIU TOTES LES ADRECES DE L'EQUIP DOCENT A LA PESTANYA CORREUS MESTR@S D'AQUESTA MATEIXA PLANA.

Llistat de MATERIAL: Ed. Infantil curs 2021/2022

(3, 4 i 5 anys).

Llistat de MATERIAL: 3r cicle curs 2021/2022 ( i EP).

Llistat de MATERIAL: 2n cicle curs 2021/2022 (3r i 4t EP).

Llistat de MATERIAL: 1r cicle curs 2021/2022 (1r i 2n EP).

Nou correu per a consultes de caràcter sanitari

Ja teniu a la vostra disposició un correu electrònic per si algú té alguna consulta o dubte de caràcter sanitari. Aquestes consultes les rep directament la Comissió de Salut de l'escola.

messalut@ceipsescassnoves.com.es

Aprofitam per informar-vos que l'enllaç entre Família-Escola és n'Úrsula Mures.