ESCOLARITZACIÓ  CURS 23/24

CALENDARI ADMISSIÓ INFANTIL i  PRIMÀRIA:

* SOL·LICITUDS: de 8 maig a 19 de maig de 2023

* LLISTES PROVISIONALS: 6 juny de 2023

* RECLAMACIONS: de 7 de juny a 9 de juny de 2023

* LLISTES DEFINITIVES: 21 de juny de 2023

     RESULTAT DEL PROCÉS

     DESCARREGAR LLISTES DEFINITIVES

* MATRICULACIÓ

de 22 a 28 de juny de 2022 - Infantil 

 de 22 a 28 de juny de 2022- Primària

Poden passar per secretaria a recollir la documentació (o descarregar la documentació d'aquest apartat).

HORARI DE SECRETARIA

DE DIA 22 DE JUNY A DIA 28 de JUNY 

 DE 9H A 10:30H I DE 12:30H A 14H


Podeu sol·licitar la vostra cita per a formalitzar la matrícula a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es amb  el nom i llinatges de l'alumne i el curs, les dades del pare/mare/tutor i el telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA  (PR0102):


JORNADES DE PORTES OBERTES

CURS 23/24

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

VOS INFORMAM DE LES DATES DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES:

 

Podreu veure totes les nostres instal·lacions,  conèixer a l'Equip Directiu, saber un poc més del nostre projecte educatiu i demanar tots aquells dubtes que se vos puguin plantejar. 

VOS ESPERAM!

NO CAL RESERVAR CITA.

ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ  -  CEIP SES CASES NOVES

CRITERIS COMPLEMENTARIS -  CURS 2023/24

(Pendent  de ser aprovats pel Consell Escolar)

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil): 

0,5 punts

El resultat del sorteig pel procés d'Admissió EI, EP, ESO, EE: llinatges

Tota la documentació i informació a: 

Oficina d’Escolarització de Marratxí  - Tel.: 971 45 97 77

DIMARTS I DIJOUS

Avda. Antoni Maura, 56 -  CP: 07141 - Pont d’Inca (MARRATXÍ)