ESCOLARITZACIÓ  CURS 23/24

HORARI DE SECRETARIA PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

DE DIA 8 DE MAIG A DIA 19 de MAIG DE 2023

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9:00h A 14h

CALENDARI ADMISSIÓ INFANTIL i  PRIMÀRIA:

* SOL·LICITUDS: de 8 maig a 19 de maig de 2023

* LLISTES PROVISIONALS: 6 juny de 2023

* RECLAMACIONS: de 7 de juny a 9 de juny de 2023

* LLISTES DEFINITIVES: 21 de juny de 2023

     RESULTAT DEL PROCÉS

     DESCARREGAR LLISTES DEFINITIVES

* MATRICULACIÓ

                   De 22 a 28 de juny de 2023 - Infantil 

                   De 22 a 28 de juny de 2023 - Primària

Podeu passar per secretaria a recollir la documentació o descarregar-la d'aquest apartat.

HORARI DE SECRETARIA

DE DIA 22 DE JUNY A DIA 28 de JUNY DE 2023

 DE 9:00h A 10:30h i DE 12:30h A 14h


Podeu sol·licitar la vostra cita per a formalitzar la matrícula a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es amb  el nom i llinatges de l'alumne i el curs, les dades del pare/mare/tutor i el telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA  (PR0102):


ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ  -  CEIP SES CASES NOVES

CRITERIS COMPLEMENTARIS -  CURS 2023/24

(Pendent  de ser aprovats pel Consell Escolar)

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil - 3 ANYS):   0,5 punts

Resultat del sorteig dels llinatges que utilitzarem com a darrer criteri de desempat pel procés d'admissió: SANCHEZ-BARBA  ALVAREZ

Tota la documentació i informació a: 

Oficina d’Escolarització de Marratxí  - Tel.: 971 45 97 77

DIMARTS I DIJOUS

Avda. Antoni Maura, 56 -  CP: 07141 - Pont d’Inca (MARRATXÍ)

PREGUNTES FREQüENTS DE LES FAMÍLIES (DC010103)