ESCOLARITZACIÓ CURS 22/23

CALENDARI ADMISSIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:

* SOL·LICITUDS: de 9 maig a 20 de maig de 2022

* LLISTES PROVISIONALS: 7 juny de 2022

* RECLAMACIONS: de 8 de juny a 10 de juny de 2022

* LLISTES DEFINITIVES: 22 de juny de 2022

RESULTAT DEL PROCÉS

DESCARREGAR LLISTES DEFINITIVES

* MATRICULACIÓ:

de 23 a 28 de juny de 2022 - Infantil

de 23 a 28 de juny de 2022- Primària

Poden passar per secretaria a recollir la documentació (o descarregar la documentació d'aquest apartat).

HORARI DE SECRETARIA

DE DIA 23 DE JUNY A DIA 28 de JUNY

DE 9H A 10:30H I DE 12:30H A 14H


Podeu sol·licitar la vostra cita per a formalitzar la matrícula a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es amb el nom i llinatges de l'alumne i el curs, les dades del pare/mare/tutor i el telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA (PR0102):


JORNADES DE PORTES OBERTES

CURS 22/23

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

VOS INFORMAM DE LES DATES DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES:

  • Dilluns 4 d'abril de 2022: 16 hores.

  • Dilluns 25 d'abril de 2022: 16 hores.

Es demana venir amb mascareta i un màxim de 2 persones per infant.

NO CAL RESERVAR CITA.


ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ - CEIP SES CASES NOVES

CRITERIS COMPLEMENTARIS - CURS 2022/23

(Aprovats pel Consell Escolar)

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil):

0,5 punts

El resultat del sorteig pel procés d'Admissió EI, EP, ESO, EE: llinatges INIESTA MOLINA

Tota la documentació i informació a:

Oficina d’Escolarització de Marratxí - Tel.: 971 45 97 77

DIMARTS I DIJOUS

Avda. Antoni Maura, 56 - CP: 07141 - Pont d’Inca (MARRATXÍ)