ESCOLARITZACIÓ CURS 21/22

Podeu sol·licitar la vostra cita per a formalitzar la matrícula a ceipsescasesnoves@ceipsescasesnoves.com.es amb el nom i llinatges de l'alumne i el curs, les dades del pare/mare/tutor i el telèfon de contacte.

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA (PR0102):


2021/22 - DC010103 PRESENTACIÓ JORNADES PORTES OBERTES (2)

CALENDARI ADMISSIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:

* SOL·LICITUDS: de 3 maig a 14 de maig de 2021

* LLISTES PROVISIONALS: 1 juny de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS

* RECLAMACIONS: de 2 de juny a 4 de juny de 2021

* LLISTES DEFINITIVES: 17 de juny de 2021

* MATRICULACIÓ:

de 21 a 28 de juny de 2021 - Infantil

de 24 a 29 de juny de 2021- Primària

ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ - CEIP SES CASES NOVES

CRITERIS COMPLEMENTARIS - CURS 2021/22

(Aprovats pel Consell Escolar)

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil):

0,5 punts

El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d'admissió d'EI, EP, ha estat:


Tota la documentació i informació a:

Oficina d’Escolarització de Marratxí - Tel.: 971 45 97 77

DIMARTS I DIJOUS

Avda. Antoni Maura, 56 - CP: 07141 - Pont d’Inca (MARRATXÍ)