Escolarització

Procés d'escolarització curs 2019-2020

CEIP SES CASES NOVES


PROCÉS ADSCRIPCIÓ


IES MARRATXÍ

Vos informam que el passat 4 de març de 2019 es va publicar al BOIB la normativa que regula el procés d'adscripció i admissió d'alumnes. Aquest curs escolar els alumnes del CEIP SES CASES NOVES tornen a tenir adscripció directa a l'IES MARRATXÍ.

En cas de voler un altre institut, caldrà esperar al procés d'admissió que comença el dia 13 de maig de 2019.

Les reclamacions i les llistes d'admesos s'han de consultar a l'IES MARRATXÍ o a l'IES en primera opció del procés d'admissió.

Calendari del procés d'adscripció IES MARRATXÍ

PLACES VACANTS CURS 2019-2020

EI 3 ANYS (nascuts 2016) :44

EI 4 ANYS: 1

EI 5 ANYS: 3

PRIMÀRIA PRIMER: 2

PRIMÀRIA SEGON: 0

PRIMÀRIA TERCER: 5

PRIMÀRIA QUART: 11

PRIMÀRIA CINQUÈ: 0

PRIMÀRIA SISÈ: 0


PROCÉS D’ADMISSIÓ

INFANTIL (SEGON CICLE) i PRIMÀRIA

Horari secretaria:

de dilluns a divendres de 9h a 10h

dimarts, dimecres i divendres de 13h a 14h

ANNEX 1

BAREM DE PUNTUACIÓ

CRITERIS COMPLEMENTARIS


- Fills de famílies monoparentals (enteses com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor): 0,5 punts.

- Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu: 0'5 punts.


Tota la documentació i informació d'escolarització a

Oficina d’Escolarització de Marratxí Tel.: 971 45 97 77

Dimarts i dijous

Avda. Antoni Maura, 56 CP: 07141 Pont d’Inca